​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเมินสินเชื่อรถช่วยได้ (ประเภทจำนำทะเบียนรถ)

รถยนต์ที่ต้องการประเมิน

วงเงินที่ต้องการกู้

Best Deal
บาท
คำนวณ

ผลการคำนวณ

ราคาประเมินเบื้องต้น 0 บาท

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

72
0  บ./ด. ดอกเบี้ย 0%
60
0  บ./ด. ดอกเบี้ย 0%
Best Deal
48
0  บ./ด. ดอกเบี้ย 0%
36
0  บ./ด. ดอกเบี้ย 0%
24
0  บ./ด. ดอกเบี้ย 0%
12
0  บ./ด.
ดอกเบี้ย 0%
*

เงินที่ผ่อนต่อเดือน (บาท / เดือน)

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

72
0  บ./ด. ดอกเบี้ย 0%
60
0  บ./ด. ดอกเบี้ย 0%
Best Deal
48
0  บ./ด. ดอกเบี้ย 0%
36
0  บ./ด. ดอกเบี้ย 0%
24
0  บ./ด. ดอกเบี้ย 0%
12
0  บ./ด. ดอกเบี้ย 0%

เงินที่ผ่อนต่อเดือน (บาท / เดือน)

*ช่องระยะเวลาการผ่อน (เดือน) ที่ระบุตัวเลขเป็นศูนย์ไม่เข้าเงื่อนไขที่ บริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด

**ผลการคำนวณค่างวดต่อเดือนข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

***การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านสามารถทราบค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน เงื่อนไข เงินดาวน์ และอัตราดอกเบี้ย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

​​

​​