สินเชื่อรถช่วยได้ (ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ)

เงินมีแน่ แค่มีรถ
กู้ง่าย ได้ไว พร้อมช่วยคุณ

Linked Slide
ต้องการเงินหมุน แค่มีรถก็โอเค

ต้องการเงินหมุน แค่มีรถก็โอเค

ผ่อนสบายๆ เริ่มต้น 55 บาท/ต่อวัน*

ผ่อนสบายๆ เริ่มต้น 55 บาท ต่อวัน*

*การคำนวณยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงื่อนไขการพิจารณาและอนุมัติเป็นไปตามที่ บริษัท ลีสกสิกรไทย จำกัด กำหนด


วงเงินกู้ของราคาประเมินรถยนต์สูงสุด อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกและอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate

วงเงินกู้ของราคาประเมินรถยนต์สูงสุด*

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกและอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate

*การพิจารณาวงเงินขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ


ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน อายุรถสูงสุด 16 ปี

ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน อายุรถสูงสุด 16 ปี

วันเดียวรู้ผลอนุมัติ รับเงินภายใน 24 ชั่วโมง

วันเดียวรู้ผลอนุมัติ รับเงินภายใน 24 ชั่วโมง

ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ ดีอย่างไร?
1

ผ่อนสบายๆ
เริ่มต้น 57 บาท ต่อวัน

2

วงเงินกู้สูงสุด 100%
จากราคาประเมิน

3

อนุมัติและรับเงิน
ภายใน 24 ชั่วโมง

4

ผ่อนชำระนาน
สูงสุด 72 เดือน

5

รับรถอายุสูงสุด 16 ปี

6

ไม่ต้องมีคนค้ำ

7

จ่ายค่างวดได้
หลายช่องทาง

8

จ่ายและเช็คค่างวดได้ง่ายผ่าน
KLeasing On Mobile


รายละเอียดการขอสินเชื่อ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม​
คุณสมบัติ ดาวน์โหลดคำอธิบายผลิตภัณฑ์​

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20 - 70 ปี
 • อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน และผ่านการทดลองงาน / อายุกิจการ 1 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใดๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท / เดือน​

นิติบุคคล

 • นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ที่บ้าน หรือ มือถือ หรือ ที่ทำงาน)
 • ประกอบธุรกิจ และมีรายได้ที่ชัดเจน
 • จัดตั้งในประเทศไทย
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

ผู้ขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด / เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/ เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)​​

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
  • ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
  • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาเอกสาร ภ.พ.20 (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง​ ​1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อรถช่วยได้มีข้อดี หรือได้เปรียบกว่าที่อื่นอย่างไร ?

สามารถเลือกการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเหมือนสินเชื่อบ้าน คือลูกค้าสามารถจ่ายค่างวดได้มากกว่าปกติเพื่อลดเงินต้นลง ซึ่งจะมีผลทำให้ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามเงินต้นที่ลดลงด้วยเช่นกัน ขณะที่สินเชื่อประเภทเดียวกันของบางบริษัทจะคิดดอกเบี้ยแบบ Flat Rateหรือดอกเบี้ยแบบคงที่อย่างเดียว ทำให้ลูกค้าต้องจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนในสัญญาเช่าซื้อ และไม่สามารถลดเงินต้น หรือดอกเบี้ยได้เลย

ซึ่งการเลือกคิดอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเงินได้ชัดเจน ไม่ต้องเสี่ยงว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับสูงมากขึ้นจนทำให้เกิดความเดือดร้อนและทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอนาคต

เกณฑ์การพิจารณาวงเงินของบริษัทฯ เกี่ยวกับสภาพรถ หรืออายุรถหรือไม่ ?

การประเมินราคารถยนต์คันที่นำมาขอสินเชื่อ จะประเมินตามสภาพรถยนต์ที่แท้จริง ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ได้มาตรฐาน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาประเมินให้เหมาะสมกับสภาพรถยนต์และสอดคล้องตามราคาตลาดในปัจจุบัน

สามารถแบ่งจ่ายขั้นต่ำได้ไหม ?

สามารถทำได้ โดยลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่างวดเป็นรายงวดจนครบตลอดทั้งสัญญาเช่น ค่างวด 10,000 บาท เป็นจำนวน 48 งวด เป็นต้น สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสามารถจ่ายชำระเกินกว่าค่างวดได้ เพื่อเป็นการลดต้นลดดอก แต่ไม่สามารถจ่ายชำระเป็นเงินจำนวนที่ต่ำกว่าค่างวดได้

หากยังไม่มีกรรมสิทธิ์แต่กำลังจะได้กรรมสิทธิ์ ทำเรื่องไว้ก่อนเลยได้ไหม ?

จะต้องเป็นรถยนต์ที่ปลอดภาระ หรือเล่มทะเบียนรถยนต์เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าแล้วเท่านั้น ต้องครอบครองเกิน 3 เดือน ไม่สามารถยื่นพิจารณาก่อนได้หากลูกค้าไม่ได้ถือกรรมสิทธ์รถยนต์ ยกเว้นกรณีผ่อนอยู่กับสถาบันการเงิน (ถือว่าผู้เช่าซื้อเป็นผู้ครอบครอง) สามารถยื่นพิจารณาเบื้องต้นได้ หลังผ่านการพิจารณาลูกค้าจะต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการยื่นขอสินเชื่อรถช่วยได้